הקפסולה של רותי הלמן זמיר

תוכן עניינים

משפחה : היתה ונשארה הדבר החשוב בחיי

ממשפחה מורחבת למשפחה מצומצמת

המסע המופלא של ארתורו ובטי

אהבת אדם ואהבת ארץ ישראל

מה ארתורו היה אומר ?!