אירוח ביתי אצל יעל קורלנדר

תוכן עניינים

הבית של יעל

המלקטת האקלקטית

היי מתלמידיו של אהרון

אוהב שלום ורודף שלום

אוהב את הבריות

ומקרבן אל התורהמה דעתך ?!

למה התמונה של ציפורה נמצאת כאן ?

היית המלאך שמשמיים נשלח

שהזרע ינבט שהפרח יצמח

על ערוגת אומנות

שהשקת במסירות

ואם בא לכם לראות לאן הצליחה ציפורה להגיע , הנה הTED שלה

האמא של האירוח הביתי בישראל

https://www.youtube.com/watch?v=FLe8g4INsQM